Avlsrestriktioner

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

2. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK.
PL status 1 må kun parres med PL status 0.
Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang.

3. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på PRA.
Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 12 måneder gammel.

En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet.

Indført 1. januar 2013

Stambog – Basis eller Basis Plus

DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.

Basis stambøger.
Gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner.

Basis Plus stambøger.
Gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner samt racens avlsanbefalinger.

En Basis Plus stambog for en Tibetansk Spaniel vil bærer påskriften:
“Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde og DKK’s avlsanbefalinger”.
Du vil ligeledes kunne se ovenstående logo ved en given hund eller hvalpekuld.